Közgyűlés!!!

 

Az egyesületi alapszabály értelmében közgyűlést kell tartanunk.

A közgyűlés helye és ideje:

Hattyas sori sportközpont, 2016. január 27. (szerda) 19.00-tól

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. beszámolók meghallgatása:

- költségvetés, az egyesület anyagi helyzetének ismertetése

- beszámoló az eddigi munkáról és az elért eredményekről

2. Döntés az Alapszabály módosításáról:

- az alapszabály módosítása (technikai és adminisztratív módosítások, illetve a működést érintő változtatások)

3. Döntés az új elnökség megválasztásáról:

- az egyesület vezetőinek megválasztása

4. Tagdíj megállapítása

5. egyéb napirendi pontok

- amennyiben a közgyűlési tagok többsége megszavazza, akkor egyéb napirendi pontokat is fel lehet venni

A közgyűlés szabályai:

"A Közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezõ tagoknak legalább 50%-

a + 1 fõ van jelen. Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyûlés az eredeti meghívóban

rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévõk számától függetlenül határozatképes abban az

esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták."

 

Ennek megfelelően felhívom figyelmeteket a közgyűlésen való részvétel fontosságára és kifejezetten kérem, hogy gyertek el és aktív részvételetekkel segítsétek az egyesület munkáját. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést 2016. január 27-én 20.00 órára hívom össze.

Tráser Tamás

A Szegedi Kendó Egyesület elnöke

2016. január 10., vasárnap
 
Hírarchivum   Home   E-mail

A Szegedi Kendó Egyesület honlapja - 2007.
Az oldal fenntartója a Szabad Szoftver Egyesület
www.sse.hu